صراحی سنگی
۲۰
اردیبهشت

گالری صراحی سنگی

برای مشاهده صراحی سنگی در ابعاد بزرگتر کلیک کنید.

مشاهده کنید  گالری قرنیز سنگی و قاب پنجره